5. duben

 Mapa části Havlíčkova Brodu  Mapa okolí Havlíčkova Brodu
1 2 5 6
 Kdysi vedla železniční vlečka přes obě silnice - Ledečskou a Rozkošskou.  Po ní se vozilo uhlí do Psychiatrické léčebny. Dnes už po přejezdech není ani památky, Zůstal jen mohutný násep pod tratí v louce a konstrukce železničního mostu přes Sázavou. Jo, z toho mostu, to by se to chytalo. V Havlíčkově Brodě je nejen starý židovský hřbitov. Druhý "nový" je na Ledečské ulici. Není na něj vidět přes vstupní budovu a vysokou ohradní zeď. Lovit rybičky zde ale můžete. Co to zkusit na nějakém blízkém stromě vedle zdi. Pelestrovská hospůdka, přesněji řečeno pelestrovský seník, byl prvním místem veřejné velkoplošné malby vzniklé z výtvarné soutěže pro umělecké školy. Až se na místo samé dostanete, podívejte se na dokonalé ztvárnění pojmu "Zahrada kdysi a nyní". Tady se rybám zalíbilo na stromech, přesněji řečeno na Zeravu západním (tůje), hned naproti graffiti.

Malá vesnice se jmenuje Chlístov a je Horní a Dolní. A právě na Horním Chlístově to je. Pomník Mistra Jana Husa Ten jak známo byl upálen 6.7.1415. Pomník zde umístěný nepochází samozřejmě z té doby, nýbrž z nějakého jubilea. Voda zde není a tak rybce nezbylo než se pověsit na blízký strom připomínající vánoce.

3 4 7 8
 Štáflova chalupa - historická památka - antikvariát - stálá skautská expozice - to vše se váže k jednomu  udržovanému a hodně starému objektu naproti kolumbariu. Ze zápraží se asi lovit rybky nedají. Ale co to tak zkusit z místa, kde snad z jediného je vidět na malý dvorek za chalupou. Bude to chtít trochu nahoru ... GEONOVA s.r.o. pořadatel výstavy ZAHRADA v Havlíčkově Brodě, má sídlo na Kyjovské ulici. Dnešní Kyjovská ulice se protíná s obchvatem. Křižovatka kdysi měla přechod pro chodce, ale přišla vybroušením o něj. Zůstal jí jen trubní propustek se zábradlím, tam by mohlo být ryb. Rouštány prosluly neblaze nedávno smrtelnou nehodou. Zatáčka u rybníka (snad se má brzy nahradit velkým obchvatem - asi i mostem) je ale i zajímavá prastarou roubenkou . Je to téměř samota a zastavuje tam autobus. Má tedy zastávku a za zastávkou ... to už na místě napadne každého. Pohled je vesnice s historií - kostel, zámek, park , fara . To všechno tak nějak pohromadě. Pohled má také novodobý pomník v podobě nedostavěné školy. Pohledem, hned pod zámkem  protéká Sázava - řeka vysočiny. Na ní je takový zvláštní můstek, jen pro pěší nebo pro kola, ale kdo by z kola chytal ryby, že?
rucicky_foot_sht.png