Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie

... trocha historie nikoho nezabije ...

... na počátku byl nápad kolegy Honzárka uspořádat akci - výstavu jako výdělečnou činnost a zároveň se tak firemně prezentovat před veřejností regionu, potažmo okresu. Díky nezkušenosti jsme se s mladickým elánem vrhli do příprav, neznaje úskalí jménem prvoročníková akce. Dnes se shovívavě usmíváme nad tehdejšími fotografiemi zaplněnosti sálu a množstvím návštěvníků. Přesto i to bylo naprosto vydřené osobním nasazením, t.j. sháněním vystavovatelů objížděním vzdálených měst a výstav. Netřeba rozebírat finanční efekt - nebyl žádný. Nicméně akce se líbila a dostalo se nám skutečně cenných rad. O příštím ročníku bylo rozhodnuto. Do úzkých jsme se dostali až před samotným druhým ročníkem, kdy jsme si mysleli, že již pořádáme akci s historií a nebylo tomu tak. Leč vydrželi jsme, stálo nám to za to a domníváme se, že návštěvnost jen potvrzuje, že Vám ostatním naše výdrž za to stála také.

... tento odstavec směle přeskočte pokud Vás čísla a chlubení unavuje ...

... první výstava se konala v červnu 1994, od té doby se opakuje vždy pravidelně každý rok, jenom termín byl posunut na jarní období a ustálil se na poslední víkend v dubnu. Na první výstavě bylo 22 vystavovatelů a podívalo se na ni 1100 návštěvníků, expozice byly umístěny pouze v hlavním sále. V roce 1995 se výstava rozrostla na předsálí s 33 vystavovateli a 2000 návštěvníky. V roce 1996 se objevila první venkovní expozice MAT Husqvarna na dosud neoploceném prostranství a spolu s 58 vystavovateli je zhlédlo 8000 návštěvníků. Od roku 1997 jsou venkovní prostory (zatím jenom parkoviště před restaurací) oploceny. V tomto roce bylo už 85 vystavovatelů a 11900 návštěvníků.· Expozicemi byl obsazen i balkon a chodby. Rok 1998 znamenal opět dramatické rozšíření na 130 vystavovatelů (rozšíření oplocení i na druhé parkoviště), návštěvníků přišlo 14870. Následuje rok 1999 se 140 vystavovateli a 19100 návštěvníky. Výstavní plochy začínaly být malé a proto bylo v roce 2000 vyjednáno zastavení provozu v ulici Na Ostrově a po dobu výstavy se stánky objevily i na ulici. Vystavovatelů bylo 176 a návštěvníků necelých 20 000. V roce 2001 byl učiněn pokus o rozšíření ploch do sousedních stavebnin Burda, odloučených od centrální plochy a tím i neúspěšných. Vystavovatelů již nepřibylo, ale expozic bylo více jak 200 (některé firmy mají expozice i na několika místech), návštěvníků bylo 20500. V roce 2002 se téměř opakoval předchozí rok, kdy expozic bylo 198 a návštěvníků přišlo 20220.

... a jak to bylo a je s kulturou a dalšími souběžnými akcemi ...

... první kulturní akcí bylo vystoupení folkové skupiny Bambule v roce 1995. V roce 1996 se střídalo více hudebních skupin a proběhla soutěž masek. V roce 1997 byla výstava zahájena, a je zahajována dosud, pochodem mažoretek z náměstí na výstaviště, poprvé je v tomto roce použito k roznášení letáků maskotů - slepic. V roce 1998 se stává prvním mediálním partnerem Rádio OK, poprvé sponzorován ÚSVIT (zařízení pro středně mentálně postižené), sobotní podvečer rozzářil první ohňostroj podmalovaný hudbou, poprvé ozvučen celý venkovní prostor výstaviště. Rok 1999 nepřinesl v kultuře zřejmě změny, ale od roku 2000 je na parkovišti "Mlýn" na kterém probíhá kulturní program instalována tribuna. Od roku 2001 Rádio OK vystřídal nový mediální partner - Rádio Profil. Objevují se první videoprezentace, promítané v hlavním sále. Nově je vydán nákladem 15 000 kusů plán výstaviště. Již od roku 1996 vystavovatelé věnují cenu pro každého 500. návštěvníka, slosovány jsou soutěžní kupóny, které vycházejí v Cestě Vysočiny a nově i v Novinách Vysočiny. Součástí výstavy je od roku 1998 dětská soutěž a proběhla i návštěvnická soutěž o mobilní telefony. Novinkou byla možnost shlédnout celou výstavu na internetu se soutěží o hodnotné ceny. To vše však už je historie. V současné době probíhá na instalovaném pódiu téměř nepřetržitě po celou dobu výstavy kulturní program. V každém roce jsou nějaké soutěže o hodnotné ceny. Máme stálé sponzory a i okruh lidí pečujících o propagaci výstavy. Čím překvapíme příště ? Kdo ví ??