Drobečková navigace

Úvod > STARA STRUKTURA > Soutěže > Soutěže 2013 > Rybičky > 22. duben

22. duben

Mapa Havlíčkova Brodu Mapa okolí Havlíčkova Brodu
   
1 2 3 4
 Přítoků Sázavy je v Havlíčkově Brodě vícero, tenhle je snad dokonce bezejmenný. Pravostranný přítok Sázavy, sytí jej rybníčky z okrajů Brodu. Protíná silnici na Ledečské celkem kousek za označením konce města. Jeho propustek pod silnicí má zelené zábradlí. Rozhlédnout se je třeba po směru toku. V centru města rybička jen obtížně hledá úkryt. Málo je míst pro úschovu, hodně rušivých elementů je všude kolem. Přesto se jí podařilo kousek od firmy SINEK si nalézt místo. Není  to úplně tam, kde má firma vchod, ale stačí poodejít za roh a podívat se na malá okénka za ním. Sídlo komandatury to bylo za minulého režimu. Vila v parku teď je v soukromých rukou. V současné době je tu živo. Sousední objekt - rybník Hastrman prodělává očistnou kůru - je odbahňován a opravován. Rybička a rybník to jde k sobě. Mezi stroje se jí asi nechtělo, ukryla se za rohem obvodní plotové zdi vily na keři s výhledem, kam jinam než, na Hastrman. Jméno Bohuslav Reynek se v souvislosti s lovem rybiček objevilo už několikrát. Není divu, ku jeho poctě se objevila i dosti dlouhá stezka s několika zastaveními. Stezka začíná 1. zastavením u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Je to malá cedule se stříškou. A ta stříška , jak to tak bývá, je skrýší pro kdeco a rybičku najmě.     
5 6 7 8
Při návštěvě hřbitova u kostela sv. Vojtěcha si připadáte trochu jak v jiném století. Úzké uličky, prastaré náhrobky. Stísněnost a takový poklid, přestože za zdí je rušná silnice a druhé straně fotbalová hřiště. Pro rybičku musíte někam k vodě. V tomto případě na druhé straně kostela k okapové rouře. Perknov je léta součástí Havlíčkova Brodu, přestože jeho podstatná část žije vpravdě venkovským způsobem. Hasiči, myslivci, poutě, dechovky. Hasiči mají i svoji chatu - základnu v prostředí přírodním. Vedle je rybníček na něm kolo, kolo mlýnské. Sice malé ale je. Musíte se na kolo podívat z hráze dolů. V Brodě je dnes několik řeznických prodejen. Jejich vznik byl kvitován s povděkem jako konkurence produktů velkoporážek a velkoprodejen baleného masa. Řeznictví Stejskal není v Havlíčkově Brodě dlouho. Prodejna je společně s pekařstvím u parkoviště OC Albert. Rybička? Ta je hned vedle, dole, tam co je sloupek plotu. O vilách se tu už psalo několikrát. Zájem o ně ještě více podnítila přednáška historika p. Kampa. Některé jsou opravené a jako nové. Jiné jsou zdevastované jako třeba vila v areálu bývalého Plastimatu. Prý kdysi rodiny Stiassny, v rozvinutém socialismu možná kuchyně. Rybička se raději schovala za .... na borovici.