21. duben

Mapa Havlíčkova Brodu Mapa okolí Havlíčkova Brodu
 
1 2 3 4 5
 Často je Havlíčkův Brod připmínán v rámci republiky jako sídlo jedné z nějvětších psychiatrických léčeben. Početné červené střechy na leteckých snímcích  a rozsáhlost parku tomu napovídají. Před vchodem do areálu je čekárna autobusu a za ní ... V Kobzinové ulici má sídlo firma HBin. Díky ní vidíte v místním vysílání  videoreportáže a různá zpravodajství i třeba to o soutěži s rybičkami. Do ateiléru v suterénu se vchází bočními dveřmi. Vpravo od nich jsou zajímavá vrátka a za nimi venkovní, snad kuřárna :)). Jeden z posledních transparentů umístěných k propagaci  výstavy ZAHRADA 2013 je umístěn před Svobodovou vilou. Všichni ji spíše známe jako Dům pionýrů a později Dům dětí atd. Transparent je na plotě a  tam se rybka často chytí.  V parku Budoucnost je mnoho soch a pomníků. To už jako lovci rybiček jistě víte. Jedna z nich má ovšem zvláštní zimní kabát v podobě bedny s odvzdušňujícími otvory. Je to socha velikána v oblasti hudby Bedřicha Smetany. Asi se ta rybička dírkou chtěla na Smetanu podívat. Havlíčkův Brod se chlubí částí docela zachovalých historických hradeb. Podle nich si v Rámech můžeme udělat úsudek o velikosti středověkého města. Bašta v rohu byla opatřena bránou a symbolický velikým zámkem. Tomu je potřeba při prohlídce věnovat pozornost.
6 7 8 9 10
Místo bývalých hřišť na plovárenské  se masívní investicí změnilo na oficiální hřiště pro softbal, volejbal a fotbal. Kolem je asfaltová dráha pro in-line bruslení. Právě na rohu plotu fotbalové hřiště a dráhy se to stalo. Co? Chytla se tam rybička. Restaurace u Kroupů je historická hospoda v Brodě a dříve to byla  skutečně hospoda hlavně na pivo. Před několika lety vyrostl pod ní OC Kaufland. Pro návštěvníky obou provozoven je spojovací cestička, ta se pravoúhle láme nad opěrnou zdí. Je tam na ní plot a tam ... "Dobrá voda" prý v tomto místě prohlásll vojevůdce Jan Žižka poté, co se zde občerstvil při pronásledování křižáků. Už jen cesta Vás uchátí okolními obrovitými buky. Na místě se napijete znamenité vody a prozkoumáte pomník Jana Žižky - válečníka. Malíř Jan Zrzavý  se narodil ve Vadíně u Okoruhlice. Většina z nás, pokud ho pamatujeme, ho viděla jako starého pána v černé peleríně a baretu. V místech jeho působení je naučná stezka a jedno z jejích zastavení je v Olešnici na návsi. Prohledat je třeba důkladně stříšku informační cedule. Směrem ze Šmolov na Lípu  se míjí lesík. Není nijak zvláštní ani jiný než většina lesů, kde jste byli, až na jednu památku. Na jednom z jeho z rohů je dřevený kříž, zakrytý čtverhranou střechou na sloupcích. Je to památník padlých rumunských vojáků z druhé světové války.
rucicky_foot_sht.png