SPMP ÚSVIT

ÚSVIT - zařízení SPMP
Nádražní 909
Havlíčkův Brod, 580 01
tel., fax: 569421520
č. účtu u ČS: 1120237349/0800


 ÚSVIT - zařízení SPMP (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým) je nestátní neziskovou organizací (NNO) působící v sociální oblasti a poskytuje zdravotní a sociální služby klientům s jakýmkoliv stupněm mentálního postižení bez omezení věku.

Jako NNO musí nejméně 30% z celkových finančních nákladů získat formou sponzorských darů, příspěvků od organizací a jednotlivců. Vzhledem k oblasti působení je to velmi nelehký úkol, a proto si velice váží každého, komu osud spoluobčanů s mentálním postižením lhostejný a kdo je ochoten pomoci ať finančně nebo materiálně.

Mezi stálými sponzory tohoto zařízení je i firma GEONOVA s.r.o. Havlíčkův Brod. Nejen že každoročně přispívá finanční částkou, ale zároveň nám umožňuje i aktivní účast na pravidelných výstavách ZAHRADA. Ve vlastním stánku tak máme možnost prezentovat a prodávat své vlastní výrobky, které naši klienti tvoří v rámci pobytu ve stacionáři. Jsou to práce keramického, textilního ateliéru a práce výtvarné.V letošním roce se naši klienti představí ještě výrazněji a to výrobkem v podobě žlutého sluníčka s obrázkem loga výstavy housenkou a nápisem "Zahrada Úsvitu". Tento suvenýr mohou návštěvníci získat přímo u našeho stánku na výstavě, nebo ve dnech před výstavou od maskotů "slepic", které určitě potkají při cestě městem.

Nabídka poskytovaných služeb:

     1. výchova k sebeobsluze
     2. vzdělávání v rámci individuálních. možností a schopností klientů
     3. práce v tkalcovském ateliéru
     4. práce v keramickém ateliéru
     5. práce se dřevem
     6. práce ve výtvarném ateliéru
     7. vaření
     8. šití, vyšívání
     9. zirkonová sauna (vhodné pro astmatiky, kardiaky, epileptiky)
     10. individuální rehabilitační tělocvik
     11. perličková koupel s ionizací vzduchu
     12. kulturní akce (divadla, kina, koncerty apod.)
     13. 1x v roce týdenní pobyt v přírodě
     14. možnost navštěvování kroužků 1 - 3x v týdnu
     15. možnost pravidelného svozu
     16. ozdravné pobyty v Chorvatsku

Veškeré možné dotazy zodpovíme na výše uvedeném telefonním čísle: každý všední den po - pá v době od 8,00 - 15,30hod., nebo na telefon. čísle:    603272670 

V případě zájmu je možná osobní návštěva s prohlídkou celého zařízení.

rucicky_foot_sht.png